Regjistri i Diasporës dhe Mërgatës

Autoritetet përgjegjëse për hartimin e Regjistrit
Sipas Ligjit nr. 04/L-095 të Diasporës dhe Mërgatës, Ministria e Diasporës (MeD), në bashkëpunim me Agjencinë e Statistikave të Kosovës (ASK) dhe me institucionet e tjera, është përgjegjëse për organizimin dhe realizimin e hartimit të Regjistrit të Mërgimtarëve, të shoqatave dhe formave të tjera të organizimit të tyre. 

Kush mund të regjistrohet: 
Çdo person që ka vendbanim apo vendqëndrim jashtë Republikës së Kosovës, që ka lindur ose ka prejardhje familjare nga Kosova. 

Qëllimi
Qëllimi i Regjistrit është evidencimi i numrit të saktë të pjesëtarëve të diasporës dhe mërgatës, shtrirja e tyre gjeografike, struktura demografike në funksion të ruajtjes së identitetit kulturor, gjuhësor dhe arsimor, si dhe zbatimi i politikave të përgjithshme në mbështetje të pjesëtarëve të diasporës dhe të mërgatës nga institucionet e Republikës së Kosovës, shtetet ku jeton dhe vepron diaspora e mërgata dhe formave të organizimit të tyre. 

Saktësia e të dhënave
Të dhënat në Regjistër duhet të jenë të sakta. 

Çfarë përmban regjistri:
Kartela individuale përmban të dhënat personale, arsyen e shpërnguljes, profesionin etj. 
Kartela familjare përmban bashkësinë e personave që deklarojnë se jetojnë bashkë. 
Regjistrimi i bizneseve -pronësia e biznesit, lloji i veprimtarisë dhe aktiviteti i biznesit të pjesëtarëve të diasporës dhe mërgatës. 
Regjistrimi i shoqatave, i klubeve dhe i organizatave të ndryshme të diasporës dhe mërgatës. 


Siguria e të dhënave
Profili juaj dhe të dhënat do të jenë të mbrojtura sipas Ligjit nr. 03/L-172 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. 

Regjistri i Diasporës dhe Mërgatës është një proces profesional dhe shumë i ndërlikuar. Është aktiviteti kryesor për të marrë informacione më të plota për diasporën dhe mërgatën.

Regjistri i diasporës dhe mërgatës, do të ketë ndikim në politikat zhvillimore socio-ekonomike të vendit, njëherësh do të sigurojë një bazë të qëndrueshme për qëllime studimore dhe analiza të ndryshme. Njëkohësisht, regjistri i Diasporës dhe Mërgatës është projekt/aktivitet madhor i Ministrisë së Diasporës dhe Investimeve Strategjike, për faktin se me këtë aktivitet mundë të dimë sa jemi dhe ku jemi.

Me këtë projekt synohet të arrihet qëllimi në– evidentimin e numrit të saktë të pjesëtarëve të diasporës dhe mërgatës, shtrirja e tyre gjeografike, struktura demografike në funksion të ruajtjes së identitetit kulturor, gjuhësor dhe arsimor, si dhe zbatimi i politikave të përgjithshme në mbështetje të pjesëtarëve të diasporës dhe mërgatës nga institucionet e Republikës së Kosovës, shtetet ku jeton dhe vepron diaspora e mërgata dhe formave të organizimit të tyre.

Institucionet politikëbërëse dhe vendimmarrëse mund të zhvillojnë politika për mërgatën, siç janë: ruajtja e identitetit kombëtar, gjuhës, kulturës, arsimit, zbatimi i politikave në mbështetje të pjesëtarëve të diasporës nëpërmjet hapjes së qendrave kulturore në vendet me interes për diasporën dhe Republikën e Kosovës, shpërndarja më e lehtë e informatave dhe shërbime më efikase, inkurajimi për pjesëmarrjen dhe përfshirjen e diasporës në zhvillimin socio-ekonomik të vendit.

Pa këto të dhëna, pothuaj është i pamundur bashkëpunimi dhe koordinimi i aktiviteteve ndërmjet Kosovës dhe Diasporës

©2024 Ministria e Diapsorës dhe Investimeve Strategjike. Hartmini i Regjistrit të Diasporës dhe Mërgatës

Please publish modules in offcanvas position.